Nieuwsbericht
Persbericht
Financiële zorg en planning

Salarise sluit DELA aan: meer dan 2.000 werknemers krijgen toegang tot de voordeligste leningen

05 mrt 2024
Amsterdam

Coöperatie DELA en sociale fintech Salarise zijn een partnership aangegaan om alle ruim 2.000 DELA werknemers te ondersteunen bij een duurzame toekomst. Werknemers krijgen via Salarise de mogelijkheid om hun lopende leningen geheel anoniem over te sluiten naar veel goedkopere. Financiële educatie en creëren van awareness voor mogelijke geldproblemen zijn ook onderdeel van de samenwerking. Bovendien doet DELA een kapitaalinjectie in Salarise zodat veel meer werkende Nederlanders de mogelijkheid op een financieel gezonde toekomst kunnen krijgen.

Ruim 5 miljoen mensen hebben te weinig spaargeld om onverwachte kosten op te vangen*, er zijn 11 miljoen bij het BKR geregistreerde kredieten en bijna 1 op de 3 Nederlandse huishoudens heeft moeite met het betalen van (rente)verplichtingen en aflossingen**. Het merendeel van de werkgevers ontdekt echter pas dat een werknemer financiële zorgen heeft als die ernstige betalingsachterstanden heeft of als er beslag is gelegd op zijn loon. Om financiële problemen bij werknemers te helpen voorkomen of oplossen in een vroegtijdig stadium zijn twee factoren van belang: een vertrouwelijke omgeving en een oplossing, die direct voor financiële verlichting zorgt. Salarise zorgt voor beiden: de goedkoopste leningen èn deze blijven volledig anoniem. De werkgever krijgt geen inzicht in de leningen van werknemers.

 

60% van de werkgevers heeft mensen in dienst met schulden

Dure leningen van werknemers vormen niet alleen een probleem voor de schuldenaar, ook voor een werkgever kunnen ze grote negatieve impact hebben.
Meer dan 60% van de werkgevers heeft mensen in dienst met schulden***. De kosten voor werkgevers bedragen al snel €13.000 per werknemer met problematische schulden. Zo wordt verlies aan productiviteit van de werknemer op minimaal 20% geschat, het verwerken van een loonbeslag kost een aanzienlijk aantal manuren en het ziekteverzuim bij werknemers met financiële zorgen wordt geschat op zeven dagen extra per werknemer.

 

Ingrijpende life-events veelal aan basis van schulden werknemers

Het opzetten van effectieve schuldpreventie is dan ook cruciaal. Er zijn duidelijke momenten en signalen waarop een werkgever extra alert kan zijn om de helpende hand te bieden en erger te voorkomen. 3 op de 5 mensen met geldzorgen geeft namelijk aan dat dit komt door veranderingen in het leven, zoals een scheiding, ziekte, geboorte of overlijden*. Door deze life-events zijn mensen zoekende naar grip op zowel mentaal als financieel vlak. Als gevolg van de stress, die schulden opleveren, daalt het IQ met wel 13 punten. Gebrek aan geld verkleint de ‘mentale bandbreedte’ en zorgt dat men zichzelf minder onder controle heeft. Hierdoor kunnen mensen niet meer logisch nadenken en problemen oplossen****. Voor diegenen in kwetsbare posities ontbreken dus juist de vaardigheden, die nodig zijn om er zonder hulp uit te komen.

 

Welzijn werknemers staat onder druk door financiële schulden

Directeur HR Roos Fleuren van Coöperatie DELA licht toe: “Het hebben van schulden kan effect hebben op het welzijn van medewerkers en indirect op dat van collega’s in het team. Het kan stress en zelfs uitval veroorzaken. Bij DELA werken ruim 2000 mensen. Om er voor te zorgen dat zij financieel fit zijn en blijven heeft DELA zich aangesloten bij Salarise. Hiermee bieden we ook een oplossing voor medewerkers, die zich niet bij onze afdeling HR bekend willen maken, maar anoniem naar een oplossing zoeken.”

 

VEH-Salarise_logo-blue 1

 

Investering om meer werkende Nederlanders te helpen

Omdat DELA niet alleen haar werknemers, maar elke werkende Nederlander een financieel gezond leven toewenst, doet DELA ook een kapitaalinvestering in Salarise. “De dreigende schuldenproblematiek in Nederland is groot. Met deze unieke financiële oplossing, kunnen we samen bijdragen aan een gezonder leningklimaat in Nederland. Dit past tevens binnen onze ambitie als coöperatie ‘Draagt elkanders lasten’ om breder maatschappelijke impact te hebben en daarmee de solidariteit in Nederland te vergroten. Samen maken we mogelijk wat onbereikbaar is voor het individu.” vertelt Innovatiemanager Sanne Geurtsen van DELA.

 

Schulden blijven anoniem

Claire Dussenbroek, commercieel directeur van Salarise, is ook blij met de nieuwe samenwerking: “Nederlanders praten niet graag over geld. Laat staan met hun werkgever. Maar financiële zorgen komen in de gehele dwarsdoorsnede van de bevolking voor. En daarmee dus op iedere werkvloer. DELA geeft een belangrijk signaal af dat financiële oplossingen geboden kunnen worden met hulp van haar als werkgever, maar zonder er per se met je leidinggevende over te hoeven praten.”
Paul Spronk, COO van Salarise vult aan: “Omdat aansluiten van organisaties op ons software-platform veilig en snel geregeld is, ligt deze oplossing voor elke werkgever binnen handbereik. Het kan medewerkers per jaar meteen honderden euro’s schelen wat leidt tot lagere lasten en financieel fitter personeel.”

 

Over Salarise

Social fintech Salarise is een idee van Kalo Bagijn, mede-oprichter van BinckBank en Brand New Day. We zijn een gezamenlijk initiatief met werkgevers en particuliere leningverstrekkers en bieden sociaal-financiële oplossingen aan werkend Nederland. Dit doen we enerzijds door financiële educatie en anderzijds door overzetten van te dure kredieten naar gezonde leningen mèt aflossing. Zo bieden we leningnemers direct financiële rust. En voorkomen we samen erger.

 

Onze rente op leningen is drastisch lager, omdat Salarise haar softwareplatform koppelt aan werkgevers en zo rechtstreeks inzicht krijgt in de salarisstrook en het exacte moment van salarisuitbetaling. Hierdoor bestaat meer zekerheid over rentebetaling en -aflossing. Het is een win-win situatie: de werknemer heeft lagere lasten en daardoor geen financiële zorgen en de werkgever heeft financieel fitter personeel.