Header image

Over ons

Nederland is een veilig, democratisch en welvarend land. Er is veel geregeld voor de inwoners, maar dat maakt het ook ingewikkeld. Er zijn zo veel regels, instanties en loketten… Wie in de financiële problemen komt, ziet al gauw door de bomen het bos niet meer. Ook mantelzorgers verliezen vaak het overzicht. Als gevolg van de druk, kosten en ingewikkelde procedures ervaren ze veel stress en raken ze overbelast.

Voor Elkaar Holding is opgericht voor Nederlanders die zijn vastgelopen. We maken deze mensen wegwijs en bieden ondersteuning. Zo versterken we de solidariteit en saamhorigheid in de samenleving en maken we de wereld mooier.

 

 

 

 

 

“In Nederland zijn 4,7 miljoen huishoudens financieel ongezond.


Financiële zorg en planning toegankelijk voor iedereen

Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens hebben geen inzicht in hun financiële situatie en planning. Ze zijn daardoor vatbaar voor geldproblemen, en daarmee voor een reeks andere problemen op het gebied van de eigen gezondheid, het werk of het familieleven.

Wij willen alle Nederlanders in staat stellen om het maximale te halen uit hun financiële mogelijkheden en te genieten van een onbezorgd leven.

Ondersteuning voor 5 miljoen mantelzorgers in Nederland

Mensen die in hun eentje mantelzorg verlenen aan een dierbare kunnen niet ’even weg’ van die opgave. Niet fysiek én niet mentaal. Hoge kosten, stroperige procedures, regels en uitgebreide formulieren belemmeren het zicht op een oplossing. Dat is ontzettend belastend en moet anders.

Wij ondersteunen mantelzorgers, zodat er een gezonde balans ontstaat tussen de zorg die ze verlenen en de invulling van hun eigen leven.


 

 

 

 

 

“In Nederland zijn er
3,5 tot 5,5 miljoen mantelzorgers.

 

Onze missie

We willen laten zien dat solidariteit werkt. Onze missie? Met elkaar het doenvermogen van Nederlandse burgers vergroten. We doen dit door mooie initiatieven en oplossingen van sociale ondernemingen te laten groeien en waar mogelijk aan elkaar te verbinden. Als groep slaat Voor Elkaar Holding de handen ineen: samen staan we sterker en bereiken we meer voor de maatschappij én onze deelnemingen.

young-man-with-down-syndrome-and-mentoring-friend-2022-01-19-00-20-27-utc verlengd 2-1

Doenvermogen vergroten

We willen het doenvermogen van burgers vergroten en de samenredzaamheid van de maatschappij verbeteren. We zoeken daarom naar organisaties en initiatieven die een oplossing bieden in de sectoren mantelzorgondersteuning en financiële hulp en planning. We steunen deze bedrijven financieel en organisatorisch, zodat ze kunnen groeien en innoveren. Daarnaast verbinden we ze met andere participaties. Als onderdeel van een coöperatie hebben we geen winstoogmerk; solidariteit staat bij ons voorop.

        Onze 
oorsprong

Voor Elkaar Holding is een nieuw onderdeel van coöperatie DELA: een solidaire coöperatie die werd opgericht in 1937 om misstanden rondom uitvaarten op te lossen. Iedereen, ongeacht klasse en geloof, moest op een waardige manier afscheid kunnen nemen. Nu, ruim 85 jaar later, is solidariteit nog steeds de basis van alles wat DELA doet. DELA ondersteunt haar leden rondom het overlijden, maar helpt ze ook bij leven goed voor elkaar te zorgen.

Voor Elkaar Holding bouwt voort op het solidaire gedachtegoed van DELA en zet zich eveneens in voor het oplossen van maatschappelijke misstanden. Zo ondersteunen we mantelzorgers en willen we dat financiële zorg en planning voor iedereen toegankelijk is. We maken op die manier bereikbaar wat niet voor iedereen bereikbaar is. Voor inwoners én ondernemers in Nederland.
Voor Elkaar Holding is een investeringsmaatschappij die sociale impact wil creëren door de kracht van solidariteit. Voor Elkaar Holding heeft geen winstoogmerk en gebruikt het behaalde rendement voor het borgen van de continuïteit van de coöperatie.

Ons team

Ons betrokken team richt zich op nieuwe investeringen, portfoliomanagement en het ondersteunen van ondernemingen die hun impact willen vergroten – ieder vanuit zijn of haar specialisme. We zoeken naar en investeren in impactvolle ondernemingen die net als wij de wereld mooier willen maken. Dat ambitieuze pad bewandelen we vervolgens samen: We adviseren, coachen en ondersteunen onze deelnemingen bij de strategische en operationele ontwikkeling, innovatie en groei.

Hans.Nieuw

Hans Voorn

Directeur

line line

Samen met zijn team bouwt Hans aan een nieuwe, sterke groep bedrijven die de solidariteit in de samenleving vergroten en Nederland mooier maken. Want: samen kunnen we meer betekenen dan alleen.

Mark Joppe

Mark Joppe

Business Controller

line line

Mark is het financiële geweten van Voor Elkaar Holding. Hij bekijkt vanaf het begin de financiële aspecten van nieuwe ondernemingen. Als financieel coach biedt hij ondernemingen en het team begeleiding en advies voor groeigerichte financiële strategieën.

image 3 (2)

Caroline Smeets

Impact Lead

line line

Caroline buigt zich over (impact) vraagstukken van onze deelnemingen. Van impact due diligence tot impact measurement en management (IMM), van activatie tot salesstrategie: Voor Elkaar Holding is vanaf het begin een betrokken partner.

bert-2

Bert Kroes

Investment Manager

line line

Bert is vaak het eerste aanspreekpunt voor nieuwe, potentiële deelnemingen. Samen met zijn team is hij altijd op zoek naar interessante ondernemingen die sociale impact (willen) maken en aansluiten bij de maatschappelijke missie van Voor Elkaar Holding.

Abe_Nieuw

Abe Simons

Investment Manager

line line

Abe ondersteunt Bert in zijn zoektocht naar interessante ondernemingen die sociale impact (willen) maken en aansluiten bij de maatschappelijke missie van Voor Elkaar Holding. Daarnaast optimaliseert Abe interne processen.

Onze partners

Om verantwoorde investeringen te realiseren werken we samen met onafhankelijke partijen. Zij adviseren ons en helpen ons investeringen in een breder perspectief te plaatsen. Onze dealpartners beoordelen de financiële gezondheid, marktpositie en het groeipotentieel van de ondernemingen en zijn betrokken bij het onderhandelingsproces. De InvesteringsAdviesCommissie ondersteunt bij de beoordeling en toetsing van onze impactinvesteringen.


Doenvermogen is het vermogen om in actie te komen en vol te houden. Dit doenvermogen komt bij alle mensen sterk onder druk te staan bij te veel stress. Wanneer partijen (zoals uitvoeringsorganisaties of gemeenten) veel handelingen verwachten van een individu, vraagt dit veel doenvermogen. Als mensen dan niet de juiste acties ondernemen is dit niet per se een kwestie van niet willen, maar kan dat ook een kwestie zijn van niet kunnen.