Samen de wereld
mooier maken

Wij zijn Voor Elkaar Holding. We participeren en investeren in bedrijven die de solidariteit in onze samenleving versterken. Onze partners zijn ondernemers die sociale impact maken in de domeinen mantelzorgondersteuning en financiële zorg & planning. Samen bereiken we meer voor de maatschappij én voor onze deelnemingen. Samen maken we de wereld mooier.

Sociaal investeren

Voor Elkaar Holding is als onderdeel van coöperatie DELA een sterke strategische en financiële partner. We nemen een unieke positie in tussen private equity en filantropie en onderscheiden ons daarmee van fondsen en andere investeerders. Met kapitaal, gedegen kennis van de sectoren én expertise op alle relevante vlakken, versnellen we de groei van onze participaties – zowel organisch als door overnames. Op deze manier vergroten we onze maatschappelijke impact én helpen we ondernemers zich verder te ontwikkelen.

“We bieden Nederlanders die
zijn vastgelopen ondersteuning
en maken ze wegwijs.

Solidariteit

Nederland is een veilig, democratisch en welvarend land. Er is veel geregeld voor de inwoners, maar dat maakt het ook ingewikkeld. Er zijn zo veel regels, instanties en loketten… Wie in de financiële problemen komt, ziet al gauw door de bomen het bos niet meer. Ook mantelzorgers verliezen vaak het overzicht. Als gevolg van de druk, kosten en ingewikkelde procedures ervaren ze veel stress en raken ze overbelast.

Voor Elkaar Holding is opgericht voor Nederlanders die zijn vastgelopen. We maken deze mensen wegwijs en bieden ondersteuning. Zo versterken we de solidariteit en saamhorigheid in de samenleving en maken we de wereld mooier.

Financiële zorg en planning
toegankelijk voor iedereen

Meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens hebben geen inzicht in hun financiële situatie en planning. Ze zijn daardoor vatbaar voor geldproblemen, en daarmee voor een reeks andere problemen op het gebied van de eigen gezondheid, het werk of het familieleven. Wij willen alle Nederlanders in staat stellen om het maximale te halen uit hun financiële mogelijkheden en te genieten van een onbezorgd leven.

Ondersteuning voor 5 miljoen mantelzorgers in Nederland

Mensen die in hun eentje mantelzorg verlenen aan een dierbare kunnen niet ’even weg’ van die opgave. Niet fysiek én niet mentaal. Hoge kosten, stroperige procedures, regels en uitgebreide formulieren belemmeren het zicht op een oplossing. Dat is ontzettend belastend en moet anders.

Wij ondersteunen mantelzorgers, zodat er een gezonde balans ontstaat tussen de zorg die ze verlenen en de invulling van hun eigen leven.

Ons portfolio

Voor Elkaar Holding investeert in sociale ondernemingen die de wereld mooier maken en de solidariteit en saamhorigheid in onze samenleving versterken. Ondernemingen, die de helpende hand uitsteken naar mensen die het nodig hebben.

Welke dat zijn, lees je in ons portfolio.

 

young-man-with-down-syndrome-and-mentoring-friend-2022-01-19-00-20-27-utc verlengd 2
Group 8

Financieel inzicht voor iedereen bereikbaar met het coachings- en adviesplatform Prikkl.

Ellipse-31

Salarise: samen met werkgevers alle werknemers financieel fit.

Ellipse 1 (3)

Fello helpt mantelzorgende medewerkers zorgeloos te werken.

Wat we bieden

Voor Elkaar Holding is méér dan alleen een investeerder. We zijn een toegewijde partner die streeft naar duurzame groei en maatschappelijke impact. Daarbij combineren we financiële kracht met engagement voor het welzijn van de gemeenschap en onze partners.

We investeren én coachen, en zijn dus geen fonds. We beschikken over financiële kennis en uitgebreide expertise op het gebied van marketing, sales en IT. Daarnaast hebben we toegang tot een pool van specialisten. Onze buy, build & hold strategie garandeert dat ondernemers zeker weten dat wij hun bedrijf niet doorverkopen.


  • We investeren zodat de onderneming kan groeien of opschalen.
  • We zijn kapitaalkrachtig en geduldig
  • We gaan een langdurige verbintenis aan: we blijven aan boord
  • Als onderdeel van moedercoöperatie DELA hebben we geen winstbejag: winsten blijven binnen zodat ze ten goede komen aan de leden van de coöperatie
  • We verbinden deelnemingen met een gedeelde maatschappelijke solidaire visie en missie
  • We zetten onze kennis, expertise en innovatiekracht in en ontwikkelen actief mee;
  • We brengen de uitstekende reputatie van onze moedercoöperatie DELA mee. 

Ons team

Ons betrokken team richt zich op nieuwe investeringen, portfoliomanagement en het ondersteunen van ondernemingen die hun impact willen vergroten – ieder vanuit zijn of haar specialisme. We zoeken naar en investeren in impactvolle ondernemingen die net als wij de wereld mooier willen maken. Dat ambitieuze pad bewandelen we vervolgens samen: We adviseren, coachen en ondersteunen onze deelnemingen bij de strategische en operationele ontwikkeling, bij de innovatie en bij de groei.

Hans.Nieuw

Hans Voorn

Directeur

line
Mark Joppe

Mark Joppe

Business Controller

line
image 3 (2)

Caroline Smeets

Impact Lead

line
bert-2

Bert Kroes

Investment Manager

line
Abe_Nieuw

Abe Simons

Investment Manager

line
young-man-with-down-syndrome-and-mentoring-friend-2022-01-19-00-20-27-utc verlengd 1 (5) (1)

Onze missie

We willen laten zien dat solidariteit werkt. Onze missie? Met elkaar het doenvermogen van Nederlandse burgers vergroten. We doen dit door mooie initiatieven en oplossingen van sociale ondernemingen te laten groeien en waar mogelijk aan elkaar te verbinden. Als groep slaat Voor Elkaar Holding de handen ineen: samen staan we sterker en bereiken we meer voor de maatschappij én onze deelnemingen.

Hans.Nieuw

"We willen laten zien dat solidariteit werkt en mooie initiatieven en oplossingen van sociale ondernemingen op het gebied van mantelzorgondersteuning en financiële zorg en planning laten groeien en waar mogelijk aan elkaar verbinden. Samen maken we mogelijk wat onbereikbaar is voor het individu."

Hans Voorn, Directeur van Voor Elkaar Holding

Doenvermogen onder druk

Doenvermogen is het vermogen van burgers om in actie te komen en vol te houden. Wanneer partijen, zoals uitvoeringsorganisaties of gemeenten, veel handelingen verwachten, is daar veel doenvermogen voor nodig. Als mensen vervolgens niet de juiste handelingen verrichten, is dat niet per se een kwestie van niet willen, maar vaak ook een kwestie van niet kunnen. Bij te veel stress komt het doenvermogen namelijk onder druk te staan.