Samen de wereld een
beetje mooier maken

Wij zijn Voor Elkaar Holding. Wij participeren en investeren in bedrijven die de wereld een beetje mooier maken en de solidariteit en saamhorigheid in onze samenleving versterken. We zoeken actief naar participaties in de domeinen ‘mantelzorg ondersteuning’ en ‘financiële zorg en planning’. 

Sociaal Investeren

Voor Elkaar Holding is als onderdeel van Coöperatie DELA een sterke strategische en financiële partner. We onderscheiden ons van andere investeerders en fondsen door een unieke positie tussen private equity en filantropie in. We helpen ondernemers zich verder te ontwikkelen. Met kapitaal, gedegen kennis van de sectoren en een brede kennis op marketing-, financieel, sales-, IT- en innovatiegebied versnellen we de groei van onze participaties, zowel organisch als door overnames. En vergroten we onze maatschappelijke impact.

“Nederlanders die
zijn vastgelopen,
wegwijs maken en
ondersteuning bieden.”

Solidariteit

Nederland is een veilig, democratisch en welvarend land. Er is heel veel geregeld voor inwoners van Nederland. Maar soms is het ook ingewikkeld. Er zijn zoveel regels, instanties en loketten. Wie in financiële problemen verzeild raakt, ziet al gauw door de bomen het bos niet meer. Ook mantelzorgers verliezen vaak het overzicht. Door de druk, kosten en ingewikkelde procedures ervaren ze veel stress en raken vaak overbelast.

Daarom is Voor Elkaar Holding opgericht: om Nederlanders die zijn vastgelopen, wegwijs te maken en ondersteuning te bieden. Om de solidariteit en saamhorigheid in de samenleving te versterken en de wereld zo een beetje mooier te maken.

Financiële zorg en planning 
toegankelijk voor iedereen

Niet iedereen krijgt de kans om zijn of haar financiële mogelijkheden optimaal te benutten. Vooral degenen zonder toegang tot passend financieel advies en goede financiële planning. Deze situatie heeft aanzienlijke gevolgen voor het welzijn, werk, vrije tijd en andere aspecten van het leven van deze personen. 

Onze ambitie is om elke Nederlander in staat te stellen om binnen zijn of haar financiële mogelijkheden het juiste te doen en te genieten van een onbezorgd leven.

Ondersteuning voor 5 miljoen 
mantelzorgers in Nederland

Mensen die in hun eentje mantelzorg verlenen aan een dierbare kunnen, letterlijk en figuurlijk, niet ’even weg’ van die opgave. Er is voor hen geen alternatief, onder andere door kosten, onbekendheid, stroperige procedures, complexiteit, regels en uitgebreide formulieren. 

Onze ambitie is mantelzorgers te ondersteunen zodat ze de mantelzorg kunnen combineren met hun eigen leven. Zodat er gezonde balans ontstaat tussen de zorg die ze voor hun naaste verlenen en de invulling van hun persoonlijk leven.

Ons portfolio

Coöperatie DELA investeert met Voor Elkaar Holding in sociale ondernemingen die de wereld een beetje mooier maken en de solidariteit en saamhorigheid in onze samenleving versterken. Op dit moment hebben we onderstaande initiatieven in portfolio.

We zoeken actief naar participaties in de domeinen mantelzorg ondersteuning en financiële zorg en planning.

young-man-with-down-syndrome-and-mentoring-friend-2022-01-19-00-20-27-utc verlengd 2
Ellipse-31

Samen met werkgevers alle werknemers financieel fit.

Ellipse 1 (3)

Fello helpt mantelzorgende medewerkers zorgeloos te werken.

Ellipse 1 (4)

Voor iedereen de juiste maaltijd, ook als je ziek bent.

Wat we bieden

Voor Elkaar Holding is meer dan alleen een investeerder; we zijn een toegewijde partner die streeft naar duurzame groei en maatschappelijke impact. We combineren financiële kracht met een diepgaand engagement voor het welzijn van de gemeenschap en onze partners.

We zijn geen fonds, we investeren én coachen. We hebben brede financiële kennis en uitgebreide expertise op marketing, sales en IT-gebied in huis én toegang tot een pool van specialisten. Voor Elkaar Holding hanteert een buy, build & hold strategie zodat ondernemers zich nooit zorgen hoeven te maken dat wij hun bedrijf doorverkopen. Onze werkwijze is als volgt:

  • We investeren zodat de onderneming kan groeien of opschalen.
  • We zijn kapitaalkrachtig en geduldig
  • We gaan een langdurige verbintenis aan: we blijven aan boord
  • Als onderdeel van moedercoöperatie DELA hebben we geen winstbejag: winsten blijven binnen zodat ze ten goede komen aan de leden van de coöperatie
  • We verbinden deelnemingen met een gedeelde maatschappelijke solidaire visie en missie
  • We zetten onze kennis, expertise en innovatiekracht in en ontwikkelen actief mee;
  • We brengen de uitstekende reputatie van onze moedercoöperatie DELA mee. 

Ons team

Ons betrokken team richt zich, ieder vanuit zijn of haar specialisme, op nieuwe investeringen, portfoliomanagement en helpen de ondernemingen met het vergroten van impact. We zoeken naar en investeren in impactvolle ondernemingen die aansluiten bij onze droom. We adviseren coachen en ondersteunen onze deelnemingen bij de strategische en operationele ontwikkeling, innovatie en groei.

image 6 (1)

Hans Voorn

Directeur

line
image 3 (1)

Jet van Strijp

Portfolio Manager

line
image 3 (2)

Caroline Smeets

Impact Lead

line
bert-2

Bert Kroes

Investment Manager

line
abe-2

Abe Simons

Junior Investment Manager

line

Onze droom

We willen laten zien dat solidariteit werkt. Met elkaar het doenvermogen van Nederlandse burgers vergroten dat is de droom waar Voor Elkaar Holding op gebaseerd is. is. We willen de mooie initiatieven en oplossingen van sociale ondernemingen laten groeien en waar mogelijk aan elkaar verbinden. Als groep slaat Voor Elkaar Holding de handen ineen; samen staan we sterker en bereiken we meer voor de maatschappij én onze deelnemingen.

young-man-with-down-syndrome-and-mentoring-friend-2022-01-19-00-20-27-utc verlengd 1

        Onze 
oorsprong

Voor Elkaar Holding is een nieuw onderdeel van coöperatie DELA. Coöperatie DELA is een solidaire consumentencoöperatie die werd opgericht in 1937 om misstanden rondom uitvaarten op te lossen. Ook nu, na 85 jaar, is solidariteit de basis van alles wat DELA doet. En dat is meer dan het regelen en verzorgen van alles rondom overlijden. Met Voor Elkaar Holding willen wij juist ook tijdens het leven samen mogelijk maken wat niet voor iedereen afzonderlijk bereikbaar is. Zowel voor inwoners als voor ondernemers in Nederland.