Blog
Mantelzorgondersteuning

VEH en Prikkl: impactpartners

Ingrid van Loon: ‘We moeten de problematiek van de mantelzorg met meer schouders gaan dragen.’

12 mrt 2024

Fello ondersteunt en ontlast werkende mantelzorgers en levert zo een belangrijke bijdrage aan een harmonieuze maatschappij waar balans is in werk, zorg en ontspanning. Verbonden door de wens problemen in de samenleving oplossen, investeert Voor Elkaar Holding in Fello.

Mantelzorg is een groot maatschappelijk probleem dat gestaag toeneemt. Van de circa 5 miljoen Nederlanders die mantelzorg verlenen zijn er 460.000 overbelast. Manager van Fello Ingrid van Loon ervaarde het zelf in de zorg voor haar zoon en schoonvader. ‘Als je in zo’n stressvolle situatie belandt, uit zich dat op allerlei vlakken. Op het werk ben je minder goed in staat dingen logisch te beredeneren en je wereld wordt heel klein.’

 

  Ellipse 2 (1)

Ingrid van Loon

Fello

 

 

Hans Voorn

 

Medewerkers ondersteunen bij hun mantelzorg

Fello is ontwikkeld om mantelzorgers te ondersteunen bij alle praktische en emotionele uitdagingen waar ze dagelijks mee te maken krijgen. ‘We realiseerden ons dat we de problematiek van de mantelzorg met meer schouders moeten gaan dragen. Alleen dan kunnen we echt iets betekenen voor mensen die intensief zorgen voor naasten.’

De belangrijkste doelgroep zijn medewerkers. ‘Maar liefst 1 op de 4 medewerkers combineert betaald werk met mantelzorg. Met onze B2B2C-oplossing kunnen we deze mensen via hun werkgevers ondersteunen. Zodra een bedrijf is aangesloten bij Fello, kunnen de mantelzorgende medewerkers zich rechtstreeks bij ons melden. De leidinggevenden spelen daarbij een belangrijke rol, want zij vangen signalen op van de mensen in hun teams. We trainen ze om die signalen te herkennen en hun medewerkers te wijzen op de mogelijkheden van Fello.’

 

‘Mantelzorgende medewerkers die worden ondersteund ervaren minder stress op het werk, kunnen hun rol als mantelzorger beter invullen en hebben een betere werk-privébalans.’

 

Praktische en emotionele steun van een ervaren coach

De mantelzorger wordt gekoppeld aan een ervaren coach en samen bepalen ze welke steun nodig is. ‘Die steun kan praktisch van aard zijn, bijvoorbeeld: Ik heb een dementerende vader en die moet naar een instelling. Welke stappen moet ik daarvoor zetten? Maar de steun kan ook emotioneel zijn. De mantelzorgers geven dan bijvoorbeeld aan: Op praktisch vlak heb ik alles geregeld, maar m’n vader is m’n vader niet meer en dat vind ik heel moeilijk. Vaak is er een combinatie van praktische en emotionele steun nodig.’ 

Veel mensen denken dat mantelzorgers oude mensen zijn die voor nog oudere mensen zorgen, maar de groep is heel divers. Het zijn mensen die zorgen voor een dementerende ouder, voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben of voor een zieke partner. ‘De steun die we verlenen is echt op maat en duurt zolang het nodig is. Onze coaches helpen bij aanvragen, gaan mee naar belangrijke afspraken of bieden een luisterend oor. Voor sommige mensen is het al voldoende als ze af en toe een appje kunnen sturen en zo voelen dat ze er niet alleen voor staan.’ Naast de 1-op-1 begeleiding biedt Fello verschillende workshops, webinars of inloopspreekuren waar mensen meer informatie krijgen over mantelzorg of op een laagdrempelige manier hun vragen kunnen stellen. ‘We proberen zo gehoor te geven aan de verschillende behoeftes van de mantelzorgers.’

 

‘Voor sommige mensen is het al voldoende als ze af en toe een appje kunnen sturen en zo voelen dat ze er niet alleen voor staan.’

 

Een harmonieuze maatschappij met oog voor de mensen om ons heen

Op dit moment staat Fello klaar voor zo’n 100.000 medewerkers. Mede dankzij de samenwerking met VEH kunnen er in de toekomst nog meer mantelzorgers worden ondersteund. De sociale impact daarvan is groot. ‘Mantelzorgende medewerkers die worden ondersteund ervaren minder stress op het werk, kunnen hun rol als mantelzorger beter invullen en hebben een betere werk-privébalans.’ Dat is niet alleen goed voor de mantelzorgers, hun directe naasten en de werkgevers, maar ook voor de maatschappij als geheel. ‘Uiteindelijk hopen we bij te dragen aan een harmonieuze maatschappij met oog voor de mensen om ons heen, waar balans is in werk, zorg en ontspanning.’