Blog

Hoe verloopt het besluitvormingsproces om tot een investering te komen?

12 mrt 2024

Voor Elkaar Holding doorloopt een grondig proces om tot een investering of participatie te komen. Betrokkenheid vanaf het begin speelt daarbij een belangrijke rol. Al voordat de investeringsaanvraag verschillende stappen doorloopt, kan de onderneming gebruikmaken van ons netwerk aan experts.

Een investering of participatie begint met een eerste contact tussen Voor Elkaar Holding en de betreffende onderneming. Dat contact kan voortkomen uit het netwerk van Voor Elkaar Holding of door een investeringsaanvraag van de onderneming zelf. In de eerste fase verkennen we of er sprake is van een mogelijke match. Bij deze verkenning spelen de volgende vragen een sleutelrol:

  • Is de onderneming actief in het domein mantelzorgondersteuning of financiële zorg en planning
  • Maakt de onderneming sociale impact? Wordt er een oplossing geboden voor een maatschappelijk probleem?
  • Is de oplossing (landelijk) op te schalen?
  • Ligt er een uitgewerkt businessplan?
  • Is er een klik tussen het team van Voor Elkaar Holding en de oprichter(s)/het ondernemende team?

 

Partner voor de lange termijn

Als er uit de eerste verkenning van beide kanten een positief oordeel rolt, starten we het besluitvormingsproces. Omdat we een hands-on investeerder zijn die op de lange termijn intensief betrokken blijft, hechten we er veel waarde aan de strategische match uitgebreid te onderzoeken. Dit leidt over het algemeen tot succesvollere investeringen en participaties – en daarmee natuurlijk tot meer social impact.

 

Stap 1: Feedbackclub (FBC)

In een eerste stap wordt het investment deck dat is voorbereid door de onderneming voorgelegd aan de Feedbackclub (FBC). De FBC bestaat uit experts van ons moederbedrijf DELA en uit externe professionals uit de twee domeinen. Samen laten ze hun licht schijnen op het investment deck en andere relevante documentatie die is aangeleverd door de onderneming. De FBC geeft feedback op het deck en verrijkt het met opmerkingen, kansen en bedreigingen.

 

Stap 2: Investeringsadviescommissie (IAC)

Het aangescherpte investment deck wordt ingebracht in de Investeringsadviescommissie (IAC). Deze bestaat uit vier externe professionals met ervaring op het gebied van sociale impact, start-ups en corporate investing. De ondernemer geeft een korte presentatie van het deck en er volgt een korte Q&A. De IAC verstrekt op basis van de presentatie en de aangeleverde documentatie een positief of negatief advies. Dit advies is niet bindend, maar weegt wel zwaar.

 

Stap 3: Bestuur & Raad van Commissarissen (RvC) van coöperatie DELA

Het bestuur van coöperatie DELA bespreekt het investment deck. Bij een positief advies wordt de investeringsaanvraag in de vorm van een memo voorgelegd aan de Raad van Commissarissen van DELA. Als ook vanuit de RvC een positief advies volgt, gaat het team van Voor Elkaar Holding aan de slag met het voorbereiden van de investering.

 

Voorbereiden van de investering

Na het akkoord van de RvC tekenen we de termsheet met daarin de structuur van de transactie, de waardering en de belangrijkste condities. Zodra beide partijen akkoord zijn, zetten we een duediligenceonderzoek in gang. Als daar geen rode vlaggen uitkomen, wordt er een aandelentransactie, een shareholders agreement of een convertible loan agreement opgesteld. Na ondertekening van beide kanten bij de notaris volgt de investering.

 

Bij Voor Elkaar Holding begint het investment al vóór de investering

Het proces dat we met de ondernemingen doorlopen is professioneel en grondig. Dat betekent echter niet dat we pas ná een beklonken deal betrokken raken bij een potentieel nieuwe participatie. Met name start-ups en scale-ups hebben baat bij begeleiding en ondersteuning in de voorfase. Afhankelijk van de precieze behoefte, stellen wij experts uit ons netwerk beschikbaar om te komen tot een strakker businessplan of een duidelijkere investeringsvraag. Daarnaast hechten we veel waarde aan persoonlijke ontmoetingen met het ondernemend team voordat het besluitvormingsproces van start gaat.

Deze betrokkenheid wordt voortgezet als we besluiten met een onderneming in zee te gaan. Om het optimale groeipotentieel te realiseren en maximaal impact te maken, stellen we onze uitgebreide kennis en expertise ter beschikking. We geven de ondernemingen tijd om te groeien en verbinden ze met ondernemingen in ons portfolio die soortgelijke diensten aanbieden. We doen dit vanuit de overtuiging dat we samen nóg groter kunnen worden en nóg meer impact kunnen maken.